Trong những năm qua với sự hợp tác giúp đỡ chân thành của các quý vị, với bề dày truyền thống, sự sáng tạo năng động và nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV, Công ty Cổ phần Amazon C&T đã và đang phát triển về mọi mặt trong lĩnh vực xây dựng, mang lại niềm tin và cho khách hàng. Cùng việc áp dụng các phương pháp thi công mới và công nghệ thi công tiên tiến, công ty quyết tâm mang lại cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ tốt nhất. Các công trình thi công luôn đảm bảo chất lượng, an toàn lao động mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng trong & ngoài nước.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

ĐỐI TÁC