Nhân sự

NHÂN SỰ CỦA CHÚNG TÔI
Thành công của Amazon và sức mạnh thực sự của chúng tôi, nằm ở khả năng và lòng trung thành của nhân viên. Chúng tôi biết rằng mọi dự án đều là duy nhất và ở đó, kinh nghiệm và khả năng của nhân viên là tài sản quý giá nhất của chúng tôi
Chúng tôi đã thực hiện nhiều chương trình cố vấn để chia sẻ kiến thức xây dựng tập thể, thấm nhuần văn hóa của chúng tôi và dạy các phương pháp hay nhất của chúng tôi cho những người sắp tới trong công ty của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng mọi lúc để cung cấp cho họ những công cụ tốt nhất, cũng như các cơ hội dự án vừa thách thức vừa bổ ích. Chúng tôi tôn trọng những đóng góp của họ và làm việc chăm chỉ để thu hút họ vào thành công của chúng tôi và sự phát triển của một nơi làm việc nhanh nhẹn. Chúng tôi biết rằng những nhân viên gắn bó thường đổi mới và kiên cường hơn, đồng thời chúng tôi muốn đảm bảo sự phát triển và thành công trong tương lai của họ với nhóm của chúng tôi