Dự án,

DỰ ÁN XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN THỨ HAI VREC

Khách hàng Công ty cổ phần Công nghiệp hóa chất quý hiếm Việt Nam
Quốc gia Nhật Bản
Địa chỉ Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
Tổng diện tích 12,000m²
Ngành nghề Hóa chất hiếm
Năm 2019