Dự án,

DỰ ÁN NHÀ MÁY BIOMASS FUEL VIỆT NAM

Khách hàng Công ty TNHH nhiên liệu sinh khối Việt Nam
Quốc gia Việt Nam - Nhật Bản
Địa chỉ Khu công nghiệp Vsip Nghệ An
Tổng diện tích 50,000m²
Ngành nghề Viên nén sinh khối
Năm 2018