Dịch vụ, Tư vấn,

Quản lý dự án, Tư vấn giám sát

Để đảm bảo chất lượng tốt cho một công trình xây dựng, không những lựa chọn được một nhà thầu thiết kế giỏi, một nhà thầu thi công tốt mà còn phải có đội ngũ tư vấn giám sát dầy dạn kinh nghiệm giám sát thi công. Dịch vụ này mang lại cho chủ đầu tư sự yên tâm về an toàn, chất lượng và tiến độ của dự án.