Dự án,

THI CÔNG KHO RỜI NHÀ MÁY JAPFA HÒA BÌNH

Khách hàng Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình
Quốc gia Xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ Việt Nam
Tổng diện tích 13,000 m2
Ngành nghề Thức ăn chăn nuôi
Năm 2021