Dự án,

CANTEEN VÀ NHÀ KHO JAPFA HƯƠNG CANH

Khách hàng Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam
Quốc gia Việt Nam
Địa chỉ Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Tổng diện tích 1.200m²
Ngành nghề Căn tin và nhà kho
Năm 2020