Dự án,

BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG

Khách hàng Bệnh viện nội tiết trung ương
Quốc gia Việt Nam
Địa chỉ Đường Nguyễn Bồ, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Tổng diện tích 1,250 m2
Ngành nghề Bệnh viện
Năm 2022