BỆNH VIỆN K- CƠ SỞ TÂN TRIỀU

Khách hàng Bệnh viện K - Cơ sở Tân Triều
Quốc gia Việt Nam
Địa chỉ 30 đường Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Tổng diện tích 3,500 m2
Ngành nghề Bệnh viện
Năm 2021