STT Mã CV Vị trí tuyển dụng Số lượng Loại hình Nơi làm việc Hết hạn
1 AM12 Chuyên viên kinh doanh – Tiếng Anh/Tiếng Nhật 04 Toàn thời gian cố định Hà Nội 15/12/2021
2 AM06 Kiến trúc sư 03 Toàn thời gian cố định Hà Nội, Hòa Bình 30/09/2021
3 AM11 Chuyên viên tuyển dụng 01 Toàn thời gian cố định Hà Nội 15/07/2021
4 AM10 Phiên dịch tiếng Nhật 02 Toàn thời gian cố định Hà Nội 30/09/2021
5 AM01 Vật tư thiết bị 01 Toàn thời gian Hà Nội, Hưng Yên 30/09/2021
6 AM03 Kỹ sư cơ điện 02 Toàn thời gian cố định Hưng Yên, Hòa Bình 30/09/2021
7 AMS04 Chỉ huy trưởng công trình 03 Toàn thời gian cố định Hưng Yên, Hòa Bình 30/09/2021
8 AM05 Kỹ sư hiện trường 06 Toàn thời gian cố định Hà Nội, Hưng Yên, Hòa Bình 30/09/2021