Vật tư thiết bị

1. Mô tả công việc

– Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc trong công tác hoạch định kế hoạch mua và cung ứng vật tư phục vụ hoạt động xây dựng và tổ chức điều hành kho bãi
– Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Trưởng phòng vật tư tại các Công ty thiết bị xây dựng, công ty xây dựng.
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng, dự án, xây nhà công nghiệp.
của Công ty.
– Điều hành, quản lý nhân viên Phòng Vật tư, thực hiện công tác chuyên môn đảm bảo cung ứng đủ và kịp thời vật tư nguyên liệu đáp ứng tiến độ thi công dự án.
– Lập các kế hoạch về vật tư, cung ứng, điều phối vật tư cho các dự án theo tháng, quý, năm.
– Xây dựng hệ thống nhà cung cấp, nguồn thu mua vật tư
– Xem xét, đề xuất và thực hiện các yêu cầu mua hàng hóa hay dịch vụ đáp ứng cho hoạt động xây dựng trên cơ sở Tổng Giám Đốc đã phê duyệt một cách nhanh chóng, chủ động và hiệu quả.
– Lựa chọn, quản lý các Nhà cung ứng theo qui trình của Công ty theo các chỉ tiêu: năng lực, sản phẩm, thời gian, giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển…
– Thương thảo giá cả, soạn thảo các Hợp đồng kinh tế trình Tổng Giám đốc ký kết với các Nhà Cung ứng.
– Quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động nhập – dự trữ – xuất – tồn – kiểm kê vật tư của hệ thống kho bãi của Công ty
– Duy trì thực hiện hệ thống sổ sách kho theo qui định của chế độ Kế toán Tài chính
– Quyết toán định kỳ tình hình sử dụng vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm.
– Phối hợp với phòng ban trong Công ty để đảm bảo hoàn thành công việc chung.
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.
2. Yêu cầu
– Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Trưởng phòng vật tư tại các Công ty thiết bị xây dựng, công ty xây dựng.
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng, dự án, xây nhà công nghiệp.

 

3. Quyền lợi:

 – Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện.
– Chính sách đãi ngộ công bằng, tương xứng.
–  Lương thưởng cạnh tranh
– Chương trình chăm sóc sức khoẻ tại các bệnh viện uy tín
– Cơ hội du lịch tối thiểu 1 lần/năm
– Có căng tin phục vụ bữa ăn hàng ngày
– Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.