Kỹ sư hiện trường

1. Mô tả công việc:

Quản lý trực tiếp công tác thi công hiện trường:
– Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường
– Lập kế hoạch và quản lý công việc được giao theo kế hoạch và tiến độ tổng thể đã được phê duyệt của dự án.
– Thu thập yêu cầu cụ thể về công việc tại hiện trường
– Đánh giá và báo cáo tiến độ đã thực hiện của đội/nhà thầu phụ hằng ngày/tuần
* Quản lý chất lượng
– Trực tiếp nghiệp thu chất lượng vật liệu đầu vào và chất lượng thi công
– Hoàn thành các bảng biểu đánh giá chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng của công ty và bên A
– Hướng dẫn và kiểm soát các đội thi công/thầu phụ thực hiện công việc tuân thủ quy trình thi công của công ty
– Kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện của các đội
* Quản lý an toàn
– Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động tại hiện trường
– Tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện an toàn của các đội/thầu phụ tại công trường
* Quản lý rủi ro
– Xác định, phân tích, đánh giá rủi ro, mức độ ảnh hưởng của các rủi ro liên quan quy trình thi thi công, mặt bằng, sơ đồ di chuyển, tiến độ, thiết bị, thời tiết, các bên liên quan…. để phòng ngừa và báo cáo cho SM để cùng có biện pháp giải quyết
* Quản lý truyền thông.
– Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuân thủ hệ thống nhận diện công ty tại dự án
– Kiểm tra giám sát việc tuân thủ hệ thống nhận diện thương hiệu công ty tại hiện trường đối với các bên liên quan.
– Định kỳ báo cáo SM về việc thực hiện truyền thông của các đội/nhà thầu phụ

2. Yêu cầu:

– Tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng liên quan tại các trường ĐH, CĐ
– Làm việc linh hoạt, nhanh nhẹn.
– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên

3. Quyền lợi:
– Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện.
– Chính sách đãi ngộ công bằng, tương xứng.
– Lương thưởng cạnh tranh
– Chương trình chăm sóc sức khoẻ tại các bệnh viện uy tín
– Cơ hội du lịch tối thiểu 1 lần/năm
– Có căng tin phục vụ bữa ăn hàng ngày
– Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.