Thông tin chung :
Số 148 phố Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐIỆN THOẠI :0246 296 9229

EMAIL: admin@amazon.org.vn

MÃ SỐ THUẾ: 0105999678

*Cơ quan công ty :
CHỦ TỊCH HĐQT – Ban cố vấn – Ban giám đốc – Ban kiểm soát
Phòng quán lý IOS 9001:2015 – Phòng an toàn – Ban chỉ huy các công trường – Phòng xây dựng – Phòng vật tư thiết bị – Phòng hành chính nhân sự – Phòng dự án – Phòng thiết kế – Phòng tài chính kế toán