Chỉ huy trưởng công trình

1. Mô tả công việc:

 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của Ban chỉ huy công trường bao gồm việc (xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tại công trường…):
  – Các Chiến lược, mục tiêu, hiệu quả của công trường.
  – Sơ đồ cơ cấu tổ chức hoạt động công trường, phân công nhiệm vụ chi tiết, định biên nhân sự tối ưu tại công trường.
  – Quản lý các nguồn lực nội bộ công trường (Tài chính, nhân lực, vật tư thiết bị…).
  – Phân công nhiệm vụ, phân cấp theo các chức danh chuyên môn tại công trường.
  – Lập kế hoạch, thiết lập hệ thống báo cáo tại công trường.
  – Hệ thống hóa hồ sơ lưu trữ tại công trường.
  – Cơ chế hội họp, trao đổi thông tin.
  – Công tác đối ngoại.
  – Các chương trình đào tạo tại chỗ, kèm cặp, huấn luyện nhân viên tiếp cận hệ thống nội bộ, nâng cao năng lực chuyên môn thực tế.
 • Tổ chức thi công tại công trường theo kế hoạch, tiến độ, biện pháp thi công…được Công ty phê duyệt:
  – Tiếp nhận, nghiên cứu kế hoạch thi công, hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu kỹ thuật liên quan đến công tác thi công tại công trường.
  – Lập kế hoạch thi công bao gồm kế hoạch (tiến độ, huy động thiết bị – vật tư, nhân công, nhu cầu sử dụng vốn…).
  – Tiếp nhận, bố trí, điều động, cấp phát nội bộ về (vật tư, thiết bị thi công…).
  – Phân công, giao việc, điều động, bố trí nhân sự thi công.
  – Quản lý tiến độ, kỹ thuật, khối lượng, chất lượng thi công tại công trình.
  – Quản lý tiêu hao vật tư, thiết bị, nhân công, chi phí chung dựa trên kế hoạch được duyệt.
  – Kiểm soát việc cung cấp nhiên liệu, ca xe máy thiết bị tại công trường đúng theo định mức Công ty quy định.
  – Triển khai, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an toàn cho các hạng mục công trình.
  – Tổ chức quản lý, bảo vệ tài sản (vật tư, nguyên nhiên liệu, thiết bị thi công…) tại công trường.
  – Công tác thanh quyết toán
  – Công tác hồ sơ nghiệm thu, chất lượng, hoàn công.
  – Tổ chức, thống kê nhập – xuất – tồn vật tư, thiết bị theo quy định cùng phòng Vât tư
  – Xác nhận khối lượng hoàn thành cho các tổ, đội, bộ phận
  – Quan hệ với chủ đầu tư, tư vấn giám sát để lập & ký các biên bản nghiệm thu, biên bản phát sinh khối lượng, lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu quyết toán công trình.
  – Quan hệ với chính quyền địa phương, các nhà thầu, đối tác để được hỗ trợ, giúp đỡ trong quá trình triển khai thi công.
  – Tổ chức, bố trí hợp lý nơi ăn – ở – làm việc cho CBCNV tại công trường đảm bảo hợp lý nhất…
  – Đề xuất điều chỉnh kế hoạch, tiến độ, biện pháp thi công…khi cần.
  * Tổ chức lập báo cáo của Công trường theo yêu cầu của Công ty:
  * Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của công trường.
  * Tham mưu cho Ban TGĐ về lĩnh vực chuyên môn.
  * Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban TGĐ
  * Làm việc tại: Theo dự án

2. Yêu cầu:

-Tốt nghiệp đại học xây dưng- chuyên ngành dân dụng và công nghiệp

– Nhanh nhẹn, quản lý độc lập
– Ưu tiên ứng viên làm việc trong ngành xây dựng nhà máy công nghiệp
– Am hiểu về Xây dựng
– Tuổi đời từ 30-45 tuổi

3. Quyền lợi:
– Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện.
– Chính sách đãi ngộ công bằng, tương xứng.
– Lương thưởng cạnh tranh
– Chương trình chăm sóc sức khoẻ tại các bệnh viện uy tín
– Cơ hội du lịch tối thiểu 1 lần/năm
– Có căng tin phục vụ bữa ăn hàng ngày
– Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.