Dự án,

Công ty Cổ phần Dược phẩm quốc tế Việt Nam STP

Khách hàng Công ty Cổ phần Dược phẩm quốc tế Việt Nam STP
Quốc gia Việt Nam
Địa chỉ Khu công nghiệp Đồng Văn II, Hà Nam
Tổng diện tích 10.000m2
Ngành nghề Dược phẩm
Năm 2019