Dự án,

Công ty cổ phần dược phẩm mỹ phẩm CVI

Khách hàng Công ty cổ phần dược phẩm mỹ phẩm CVI
Quốc gia Hàn Quốc
Địa chỉ Khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc, Hà Nội
Tổng diện tích 11.000m2
Ngành nghề Dược mỹ phẩm
Năm 2015